Formy płatności

Serwis samochodowy JelCar

Formy płatności

Oprócz tradycyjnej formy płatności proponujemy Państwu dodatkowo rozliczenia za pomocą:

Przelewy bankowe

W związku z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadza się obowiązek składania przy transakcjach przelewowych następujących dokumentów:

Osoby prywatne - prowadzące działalność gospodarczą:

 • ważny wyciąg z KRS (3 mce od daty wystawienia),
 • dokument o REGON oraz NIP,
 • zlecenia dokonania naprawy podpisane przez osobę upoważnioną, które w treści winno zawierać: zakres robót, nr rej. pojazdu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru f-ry vat.

Osoby fizyczne - prowadzące działalność gospodarczą:

 • ważny wyciąg z rejestru zgłoszonej działalności,
 • dokument świadczący o płatniku podatku VAT,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków.

Terminy ustala się na:

 • Osoby prawne 14 dni
 • Osoby fizyczne 5 dni

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać zgodę należy złożyć dokumenty i uzyskać akceptację Dyrektora firmy.

Kredyt na zakup towarów i usług

Cel produktu:

 • kredyt przeznaczony jest na zakup towarów i usług.

Odbiorca produktu:

 • kredyt przeznaczony jest na zakup towarów i usług,
 • kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych,
 • kredytobiorca musi figurować w dowodzie rejestracyjnym,
 • kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową.

Parametry produktu:

 • minimalna wysokość kredytu 700 zł,
 • maksymalna wysokość kredytu to trzykrotność miesięcznych dochodów netto kredytobiorcy lub trzykrotność łącznych dochodów netto kredytobiorcy w przypadku małżeństwa , ale nie więcej niż 5000 zł,
 • okres kredytowania 6,12,18 lub 24 miesiące,
 • raty równe,
 • oprocentowanie stałe.

Dokumenty konieczne do uzyskania kredytu:

Osoby fizyczne:
 • dowód osobisty i drugi dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o wysokości zarobków.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu ZUS,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu opłat z Urzędu Skarbowego,
 • pity potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenie o dochodach.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów codzienne od godz. 9:00 do 16:00 udziela Pani Jolanta Wiśniewska.

Serdecznie zapraszamy do zakupu towarów i usługKontakt

Płatności
Jolanta Wiśniewska
Tel. 75 640 60 33
Formularz kontaktowy
Napisz do nas

Formularz kontaktowy

* wypełnienie konieczne do wysłania wiadomości

wyślij